(067) 448-56-84

Асоцiацiя по захисту прав споживачiв фiнансових послуг

Гарантуємо збереження майна і повертаємо впевненність та спокій


Скарга (заява) щодо неналежної поведінки судді

ЗРАЗОК    

Вища кваліфікаційна комісія суддів України

вул. Механізаторів, 9, м. Київ, 03109

Заявник: ___________________________________________

Заявник: ___________________________________________

  (прізвище, ім’я, по батькові фізичної або найменування юридичної особи)

Адреса місця проживання фізичної

особи або місцезнаходження

юридичної особи:                                 ___________________________________________

  ___________________________________________

(індекс, область, населений пункт, вулиця, номер будинку, квартири)

Контактний номер телефону: ___________________________________________

Скарга (заява)

щодо неналежної поведінки судді

 

1. Інформація про суддю: ______________________________________________________

(прізвище, ім’я, по батькові)

_____________________________________________________________________________

(назва місцевого чи апеляційного суду, в якому працює суддя)

 

2. Судова справа: _____________________________________________________________

(номер справи, під час розгляду якої мала місце неналежна поведінка судді)

 

3. Судове рішення: ____________________________________________________________

______________________________________________________________________

(вид, дата та реєстраційний номер судового рішення, якщо неналежна поведінка судді мала місце під час розгляду справи)

 

4. Статус заявника: ___________________________________________________________

(сторона, третя особа, представник сторони, інші учасники судового процесу)

5. Відомості про порушення суддею вимог щодо його статусу, посадових обов’язків чи

присяги судді: ________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

 

6. Підстави дисциплінарної відповідальності судді відповідно до статті 83 Закону України “Про судоустрій і статус суддів”:

¨    істотні порушення норм процесуального права при здійсненні правосуддя, пов’язані, зокрема:

¨    - з відмовою у доступі особи до правосуддя з підстав, не передбачених законом;

¨    - порушення вимог щодо розподілу та реєстрації справ у суді;

¨    - правил підсудності чи підвідомчості;

¨    - необґрунтоване вжиття заходів забезпечення позову;

¨    невжиття суддею заходів щодо розгляду заяви, скарги чи справи протягом строку, встановленого законом;

¨    порушення вимог щодо неупередженого розгляду справи, зокрема порушення правил щодо відводу (самовідводу);

¨    систематичне або грубе одноразове порушення правил суддівської етики, що підриває авторитет правосуддя;

¨    розголошення таємниці, що охороняється законом, в тому числі таємниці нарадчої кімнати або таємниці, яка стала відомою судді під час розгляду справи у закритому судовому засіданні;

¨    неподання або несвоєчасне подання для оприлюднення декларації про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру за минулий рік, зазначення в ній завідомо неправдивих відомостей;

¨    умисне порушення норм права чи неналежне ставлення до службових обов’язків, наслідком чого стало скасування або зміна судового рішення.

 

7. Прошу притягнути суддю ____________________________________________________

(назва суду, ПІБ судді)

_____________________________________________ до дисциплінарної відповідальності.

 

8. “Всі відомості, подані у цій заяві, є правдивими, і я обізнаний з тим, що у разі поширення неправдивої інформації мене може бути притягнуто до встановленої законом відповідальності”. ________________

(підпис заявника)

 

Додаток: _________________________________________________________________________

(копії судових рішень та інших документів, що підтверджують викладені у скарзі (заяві) факти)

 

Дата ________________                                                  Підпис заявника ________________

Примітка: 

1. Прізвище, ім’я, по батькові заявника і судді потрібно зазначати в називному відмінку, друкованими літерами. Інші відомості викладати чітким, розбірливим почерком.

2. Скарга (заява) про скасування чи зміну судового рішення подається в порядку, встановленому процесуальним законодавством, і не є предметом розгляду Вищою кваліфікаційною комісією суддів України.

3. Вища кваліфікаційна комісія суддів України здійснює дисциплінарне провадження лише стосовно суддів місцевих та апеляційних судів.

4. Якщо у Вас є відомості/докази про будь-який злочин, скоєний суддею, повідомте про це правоохоронні органи. Така інформація не є предметом розгляду Вищою кваліфікаційною комісією суддів України.

5. Скарги (заяви) без зазначення місця проживання, не підписані автором (авторами), а також такі, з яких неможливо встановити авторство, визнаються анонімними і розгляду не підлягають.

 

Не вагайтесь - телефонуйте! +38-067-448-56-84 Це Ваша Надія